Technische omschrijving recreatiewoningen

Grondwerk
Voor het maken van de fundering, riolering en (half)verhardingen zullen de nodige ontgravingen worden verricht. Overtollige grond zal rondom de recreatiewoningen op het terrein worden verwerkt.

Bestrating
Het bij de recreatiewoning behorende terras (de grootte is afhankelijk van het woningtype en bezonning) evenals de verharding ter plaatse van de voordeur en entree van de berging bestaat uit donkergrijze tegels. Bij elke recreatiewoning worden parkeervakken aangelegd. Per vier personen is minimaal één parkeerplaats voorzien.

Riolering
De gehele binnen- en buitenriolering zal worden uitgevoerd in dikwandig pvc voorzien van keurmerk. Verbindingen worden uitgevoerd met hiervoor bestemde hulpstukken. De vuilwaterriolering zal worden aangesloten op het hoofdriool. Het hemelwater wordt gescheiden afgevoerd en geïnfiltreerd in de bodem.

Ruwbouw
De fundering zal worden uitgevoerd conform de berekeningen en tekeningen van de constructeur. De begane grondvloer wordt geïsoleerd uitgevoerd en voorzien van een cementdekvloer. De isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc ≥ 3,5 m².K/W. De buitenwanden met een isolatiewaarde van Rc ≥ 4,5 m².K/W zullen, van binnen naar buiten, worden samengesteld uit een geprefabriceerd betonnen casco, isolatie afgewerkt met gevelstuc of een houten gevelbekleding conform gevelontwerp.
De niet dragende binnenwanden zullen worden samengesteld uit lichte scheidingswanden. De verdiepingsvloer (waar van toepassing) wordt vervaardigd uit prefab betonelementen voorzien van een cementdekvloer.
De daken van de recreatiewoningen worden opgebouwd uit geïsoleerde dakelementen met daarop een keramische dakpan of een rietbedekking conform ontwerp. De isolatiewaarde van alle daken bedraagt Rc ≥ 6,1 m².K/W.

Afbouw
De buitenkozijnen worden vervaardigd in een kunststof uitvoering. De ramen en deuren worden voorzien van isolatieglas (U-waarde 1,2W/m2K) en de nodige ventilatieroosters. De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig vervaardigde stalen kozijnen en worden voorzien van opdekdeuren. Alle hang- en sluitwerk voor de ramen en deuren zal worden aangebracht in een degelijke uitvoering. Daar waar nodig zullen veiligheidssloten en -scharnieren worden toegepast. Al het schilderwerk zal worden uitgevoerd in een dekkend verfsysteem.

Installaties
Qua elektriciteit zullen alle vertrekken worden voorzien van lichtpunten en kindveilige elektra aansluitpunten conform Duitse regelgeving. Vanaf de woningaansluiting zullen wateraansluitpunten gemaakt worden in de badkamer, het toilet, de keuken en in de technische ruimte vanwaar de mengkranen in de badkamer en de keuken worden voorzien van warm water. Bad en douche worden voorzien van thermostatische mengkranen. De temperatuurregeling van de verwarming vindt plaats door middel van een in de woonruimte te plaatsen energiebesparende ruimtethermostaat. De badkamer, het toilet en de keuken zullen worden geventileerd door middel van een of meerdere centrale afzuigingen.

Keuken
De keukeninrichting zal bestaan uit onder- en bovenkasten. In de keuken wordt als apparatuur opgenomen: een koelkast, vaatwasser, combimagnetron, kookplaat en afzuigkap, waarbij grootte en aantal wordt afgestemd op het woningtype conform de eisen van Landal GreenParks.

Sanitair
Elke badkamer wordt voorzien van sanitair, zoals op
de tekening is aangegeven. De toe te passen materialen voldoen aan de eisen van Landal GreenParks. Alle Luxe, Extra Luxe en Wellness recreatiewonignen worden voorzien van whirlpool en een sauna.

Afwerking recreatiewoning
De wanden van de badkamer en van het toilet worden voorzien van wandtegels. Boven het aanrechtblad in de keuken zal een strook wandtegels of een achterplaat worden aangebracht. Alle overige binnenwanden, met uitzondering van de technische ruimte/berging, zullen worden afgewerkt met spuitwerk en/of gesausd worden. Alle plafonds worden afgewerkt met spuitwerk.

Inrichting recreatiewoningen
Alle recreatiewoningen worden voorzien van een complete inrichting, inclusief haard en klein inventaris.

Slotbepaling
Wijzigingen ten gevolge van nadere uitwerkingen en/of van overheidswege worden voorbehouden.

© 2016 - Van Wijnen Recreatiebouw, Deventer